REGULAMENT CONCURS

Regulamentul concursului public de soluții
pentru noul logo si slogan al destinatiei turistice Mamaia

I. Concursul și organizatorii concursului

Art. 1
Concursul care face obiectul prezentului regulament are ca scop selectarea unui logo si slogan pentru brandul Mamaia, destinație turistică administrată de Asociația “Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța”.

Art. 2
Organizatorii concursului sunt Asociaţia Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV), cu sediul în Voluntari, Județul Ilfov, Str. Erou Mircea Marinescu nr. 5, camera 1 denumită în continuare IOV și Societatea BRANDELIER.BIZ SRL, cu sediul social in loc. Sat Ucea de Jos, com Ucea, jud Brasov, cod unic de inregistrare 40586910, numar de ordine in registrul comertului J8/618/07.02.201, în beneficiul Asociației “Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța”, cu sediul în Constanța, strada Nicolae Titulescu nr. 32, parter, denumită în continuare O.M.D Mamaia-Constanța.

Regulamentul concursului public de soluții
pentru noul logo si slogan al destinatiei turistice Mamaia

I. Concursul și organizatorii concursului

Art. 1
Concursul care face obiectul prezentului regulament are ca scop selectarea unui logo si slogan pentru brandul Mamaia, destinație turistică administrată de Asociația “Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța”.

Art. 2
Organizatorii concursului sunt Asociaţia Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV), cu sediul în Voluntari, Județul Ilfov, Str. Erou Mircea Marinescu nr. 5, camera 1 denumită în continuare IOV și Societatea BRANDELIER.BIZ SRL, cu sediul social in loc. Sat Ucea de Jos, com Ucea, jud Brasov, cod unic de inregistrare 40586910, numar de ordine in registrul comertului J8/618/07.02.201, în beneficiul Asociației “Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța”, cu sediul în Constanța, strada Nicolae Titulescu nr. 32, parter, denumită în continuare O.M.D Mamaia-Constanța.

II. Regulamentul Concursului

Art. 3
Concursul se va organiza și derula în condițiile prevăzute de prezentul Regulament, care este obligatoriu, în mod necondiţionat, pentru toţi participanţii la concurs (denumit în continuare „Regulamentul”).

Art. 4
Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului pe site-ul www.concurslogomamaia.ro precum şi prin orice alte modalităţi aflate la dispoziția organizatorilor, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

III. Condiții de participare la Concurs

Art. 5
La concurs poate participa orice persoană fizică română sau persoană juridică, cu sediu social sau un punct de lucru deschis pe teritoriul Romaniei, denumită în continuare „Participant”, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este persoană juridică română, identificată prin cod unic de identificare fiscală (CUI) sau cod de identificare fiscala (CIF), in scopul validării rezultatului şi înmânării recompensei, în cazul în care acesta va fi declarat unul din cei trei finalisti ai concursului sau castigatorul final;

b) este cetăţean român, are vârsta de minim 18 ani împliniţi la data de 11 decembrie 2023 și deţine un act de identitate valabil în scopul identificării, validării rezultatului şi înmânării recompensei, în cazul în care acesta va fi declarant finalist sau câştigătorul concursului;

c) nu este asociat şi/sau actionar al O.M.D Mamaia-Constanta sau al IOV sau BRANDELIER.BIZ, sau au participat şi participă la iniţierea şi derularea prezentului Concurs din partea O.M.D. Mamaia-Constanța, IOV și BRANDELIER.BIZ.

d) are experiență în realizarea serviciilor de branding (identitate de brand). Experiența se va dovedi prin portofoliu de proiecte.Portofoliul se va accesa de catre Organizator la un link online oferit de participant prin formularul de inscriere in concurs.

e) Participantul persoană juridică a desemnat persoana/persoanele care îl vor înscrie la concurs prin completarea Formularului de înscriere de pe site-ul www.concurslogomamaia.ro și încărcarea fișierelor în care să se regăsească materialele care respectă cerințele din prezentul regulament.

f) Participanții persoană fizica se pot înscrie la concurs în mod individual sau în echipe, formate din maximum 3 persoane. Echipele pot purta denumiri personalizate, cu respectarea prevederilor Art. 20 din prezentul Regulament.

Art. 6
Înscrierea la concurs este gratuită.

Art. 7
Un participant cu aceleasi date de identificare poate să aibă maxim 3 inscrieri în concurs.

Art. 8
Prin completarea și trimiterea formularului de inscriere, participantul (persoană juridică sau persoana fizica) confirmă că deține drepturile de autor și/sau licența corespunzătoare pentru toate materialele furnizate în cadrul acestui concurs (inclusiv, dar fără a se limita la, logo, slogan, fonturi, imagini).

IV. Etapele de desfășurare ale Concursului

Art.9
Concursul va avea 4 etape:
1.1 Înscrierea în concurs a propunerilor de logo si slogan prin completarea formularului din www.concurslogomamaia.ro

1.2 Selectarea de către juriu a unui număr de 10 propuneri (logo și slogan). Evaluarea propunerilor se va face de catre jurați in functie de gradul de respectare al briefului de creație de către participanti. Fiecare jurat va selecta un top de 5 propuneri pe care le va ordona de la 1 la 5 (locul 1 maxim – locul 5 minim). Fiecare propunere va primi 5 puncte pentru fiecare loc 1 primit, cate 4 puncte pentru fiecare loc 2 primit, 3 puncte pentru locul 3, 2 puncte pentru locul 4 si 1 punct pentru locul 5. Se va calcula un scor total al fiecarei propuneri prin insumarea tuturor punctelor obtinute de la toti juratii si apoi propunerile se vor ordona descrescator in functie de scorul total obtinut. Se vor selecta primele 10 propuneri cu cel mai mare punctaj. In caz de egalitate intre doi sau mai multi participanti pentru locul 10, se va califica participantul cu cele mai multe voturi pe locul 1. In caz de egalitate si in acest caz, criteriul de departajare va fi numarul de voturi pentru locul 2 si respectiv 3 (daca egalitatea se mentine).

Autorii celor 10 propuneri selectate sunt rugați să trimită fișierele în format vector, editabil, în termen de 72 de ore de la primirea notificării prin e-mail sau telefon.

Participanții care nu respectă aceste cerinte (termen si format) vor fi descalificați. În această situație, organizatorii vor decide dacă să avanseze cu un număr mai mic de propuneri sau să includă următorii din clasament în etapa următoare.

1.3 Vot public desfășurat online pe platforma www.concurslogomamaia.ro pentru cele 10 propuneri selectate de către juriu. Fiecare vizitator unic poate vota o singura propunere de logo si slogan, in functie de preferinta. Se ia in considerare un singur vot pentru o adresă permanentă de email validata. Organizatorii își rezervă dreptul de a elimina voturile frauduloase.

1.4 Selecția finală a trei propuneri de logo și slogan. Selecția finală a celor 3 propuneri se face luând in considerare 40% pondere vot public si 60% pondere vot juriu. Juriul va puncta cele 10 propuneri de logo și slogan urmarind criteriile detaliate la capitolul VII.

Toate cele 3 propuneri finaliste vor fi remunerate. În această remunerație este inclusă și posibilitatea revizuirii propunerii conform unei runde de feedback din partea juriului.

Art. 10
Evaluarea tehnică conform criteriilor de eligibilitate se face in pasul 1.2, fiind eliminate din concurs propunerile care nu respectă conditiile de participare și/sau sunt suspectate ca fiind plagiat. Participantii care au înscris propuneri care nu trec de evaluarea tehnica vor fi anuntati prin email ca propunerile lor au fost eliminate din concurs.

Art.11
Decizia finală pentru logo-ul si sloganul care vor fi folosite pentru brandul de destinație Mamaia, respectiv alegerea Castigatorului Concursului de solutii, va fi luată de juriu împreună cu Asociația “Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța” din analiza celor 3 propuneri revizuite de catre finalisti, printr-o dezbatere si prin vot, folosind aceleasi criterii detaliate la art.27 din prezentul Regulament.

Art. 12
Participantul a carei propunere de logo si slogan este câștigatoare va realiza și manualul de brand, specificatiile sunt in ANEXA 2.

Art.13
Organizatorii își rezervă dreptul de a selecta și de a folosi orice slogan înscris în concurs, iar dacă acesta nu face parte din cele 3 propuneri finaliste, va contacta participantul pentru stabilirea detaliilor cu privire la transferarea drepturilor de autor.

Art. 14
În condițiile în care se constată că un finalist și/sau câștigător nu îndeplinește toate condițiile de participare și/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzând dreptul de atribuire a remunerației, fără niciun fel de despăgubiri din partea ORGANIZATORULUI. În condițiile în care câștigătorul nu poate fi validat conform condițiilor prezentului regulament, ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a nu mai atribui remunerația.

Art. 15
ORGANIZATORUL își rezerva dreptul de a elimina din CONCURS sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, nu furnizează informațiile necesare pentru atribuirea remunerației, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze CONCURSUL prin modalități frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

V. Detalii despre identitatea vizuala a brandului de destinație Mamaia

Art. 16
Detaliile se regăsesc în Anexa 1 -Brief-ul Concursului, parte integrantă din prezentul Regulament.

VI. Specificații tehnice ale logo-ului si sloganului destinației Mamaia

Art. 17
Logo-ul va consta într-un ansamblu de semne grafice, litere sau imagini, un simbol care va reda personalitatea destinației și va transmite o însușire, o atitudine sau un tip de energie specifică locului și oamenilor care ajung aici. Sloganul va susține sau va completa ceea ce transmite logo-ul, printr-un mesaj scurt adresat publicului țintă, o afirmație clară despre vibrația locului.

Art. 18
Logo-ul va avea o dimensiune de minimum 500 x 500 pixeli. Fonturile folosite nu vor implica costuri suplimentare pentru organizator, in cazul in care logo este selectat ca finalist/câștigător.

Art. 19
Sloganul va fi o expresie succintă a esenței poziționării dorite pentru Mamaia, formulare eficientă care să reziste în ambele limbi, română și engleză, pentru a conecta și atrage atât publicul local, cât și pe cel internațional.

Art. 20
Logo-urile, sloganurile, precum şi orice materiale de follow-up şi/sau postări şi/sau statusuri ale participanților sau echipelor de participanti în mediile de socializare, indiferent de natura acestora:
● trebuie să nu conțină injurii;
● trebuie să nu conțină sau să nu sugereze orice formă de violență sau să nu conțină scene în care se produce sau se sugerează durerea cuiva, scene de violență sexuală sau de cruzime;
● trebuie să nu prezinte sau să nu sugereze încălcări ale reglementărilor legale în vigoare sau orice modalități prin care aceasta ar putea fi încălcate;
● trebuie să nu prezinte sau să nu sugereze consum de droguri și/sau alcool și/sau țigări și/sau a altor substanțe interzise conform reglementărilor legale în vigoare;
● trebuie să nu promoveze sau să nu sugereze rasismul și/sau discriminarea de orice fel;
● trebuie să nu aibă caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
● trebuie să nu poată aduce prejudicii vreunei persoane;
● trebuie să nu conțină drepturi ale unor terțe părți;
● trebuie să nu conțină publicitate sau materiale promoționale ale unor terțe părți;
● trebuie să nu conțină mărci ale unor terțe părți;
● trebuie să nu conțină materiale ilegale, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe.

Art. 21
Logo-ul și sloganul brandului de destinație Mamaia vor fi folosite în toate materialele de comunicare, online si offline. Enumerăm câteva mai jos:
● Platformă digital de brand
● Imagine de profil pentru paginile de social media ale brandului
● Personalizare stand târg turism, conform manualului de brand.
● Documente – antet, print-uri materiale personalizate.

Art. 22
Propunerile grafice pentru logo si sloganurile vor fi transmise prin platforma www.concurslogomamaia.ro
Formatul propunerilor va fi următorul:
1. Fișier în format .jpg sau .png cu logo-ul color
2. Fișier în format .jpg sau .png cu logo-ul negru-alb
3. Fișier în format .jpg sau .png cu logo-ul negru-alb si slogan
4. Fișier în format .jpg sau .png cu logo-ul color si slogan
5. Fișier în format .jpg sau .png cu o simulare de integrare a logo-ului intr-o comunicare de promovare a destinației pe Facebook sau Instagram.
6. Denumirea fişierelor va fi una unitară şi va conţine numele persoanei juridice, precum şi descrierea conţinutului pe scurt (ex:”PersoanaJuridicaLogo.jpg”, PersoanaJuridicaLogoSiSlogan.jpg”, etc.)

Art. 23
Logo-ul trebuie să fie trimis în format vectorial de către cei 10 autori ale propunerilor selectate de catre juriu, în termen de 48h de la notificarea pe email sau telefon. Ulterior alegerii propunerii câștigătoare, aceasta va fi pusă la dispoziția O.M.D. Mamaia-Constanta în toate formatele editabile: “eps”, “ai”, “cdr” etc.

Art. 24
Fișierele care vor fi transmise vor avea împreună dimensiunea de maximum 20 MB.

VII. Selectarea celor 3 propuneri finaliste

Art. 25
Cele 10 propuneri de logo și slogan care intră în etapa de vot public sunt selectate de catre juriu. Juriul este format din 13 membri. Membrii juriului vor fi desemnați de către organizatorii concursului și beneficiarul concursului.

Conditiile de nominalizare pentru membri juriului sunt:
• Să posede expertiză în următoarele domenii: marketing, comunicare, branding si creatie.
• Experiența anterioară în domeniul relevant (marketing si comunicare, branding, publicitate) și abilități dovedite în evaluarea și aprecierea proiectelor similare sunt esențiale.
• Membrii trebuie să fie imparțiali și să nu aibă conflicte de interese cu participanții la concurs.
Componența juriului va fi dezvăluită publicului prin publicarea detaliilor pe site-ul oficial al concursului. Informațiile vor include numele și titulatura fiecărui membru al juriului.

Art. 26
Schimbarea membrilor juriului este permisă în situații excepționale, cum ar fi conflicte de program, indisponibilitate sau imposibilitatea de a-și îndeplini responsabilitățile.

Art. 27 Scorul juriului:
Juriul va analiza şi va puncta fiecare din cele 10 propuneri de logo și slogan după următoarele criterii:

1. Exprimarea brandului – relevanţă pentru valorile si personalitatea brandului;
2. Impact – propunerea grafica să aiba un caracter distinctiv si memorabil, care sa reflecte personalitatea destinatiei. Sloganul sa fie concis, memorabil, atractiv.
3. Portabilitate – funcţionalitate, propunerea să fie vizibilă, lizibilă și uşor recognoscibilă în toate modalitățile de utilizare. Cât de usor se poate declina pe diverse materiale, cât este de rezistent în timp (“timeless”), cat de usor este de tradus in diferite limbi (sloganul).

Pentru fiecare criteriu, juriul va acorda fiecarei propuneri o nota de la 1 la 10 (10 maxim și 1 minim).

Cele trei criterii folosite de juriu vor avea o pondere diferita in nota finala, respectiv:
1. Exprimarea brandului (40%)
2. Impact (40%)
3. Portabilitate (20%)

Nota agregata obtinuta de o propunere individuala din partea unui jurat va fi calculata dupa formula: nota la exprimarea brandului x 40% + nota la impact x 40% + nota la portabilitate x 20%. Nota maxima agregata obtinuta de o propunere din partea unui jurat este maxim 10.

Scorul juriului pentru o propunere individuala este media aritmetica a notelor individuale agregate obtinute de propunerea respectiva din partea tuturor juratilor.

Art. 28 Scorul Juriului
Scorul juriului pentru o propunere individuala este media aritmetica a notelor individuale agregate obtinute de propunerea respectiva din partea tuturor juratilor.

Art. 29 Scorul publicului
Publicul va vota o singura propunere din cele 10 selectate in aceasta etapa.

Scorul publicului pentru o propunere individuala va fi calculat dupa urmatorul algoritm:
• Propunerea cu numarul cel mai mare de voturi din partea publicului va primi scorul de 10
• Orice alta propunere va primi scorul = (numarul de voturi ale propunerii / numarul de voturi obtinute de propunerea cu cele mai multe voturi) x 10

Art. 30 Calculare scor total:
Scorul total al unei propuneri va fi calculat astfel: scorul juriului x 60% + scorul publicului x 40%. Scorul maxim total pe care il poate obtinte o propunere este 10.

Art. 31
Primele 3 propuneri cu scorul total cel mai mare vor fi declarate finaliste.

Art. 32
Câștigătorul Concursului se va alege din cele 3 propuneri finaliste, revizuite conform feedback juriu.

Art. 33
Câștigătorul Concursului va realiza manualul de brand.

VIII. Calendarul Concursului

Art. 34
Concursul se va desfășura în perioada 6 decembrie 2023 – 18 martie 2024 , cu respectarea următoarelor termene:
6 decembrie 2023 – anunțarea Concursului pentru logo si slogan brand destinatie Mamaia și publicarea Regulamentului concursului pe www.concurslogomamaia.ro
11 decembrie, 2023 ora 10:00 – 21 ianuarie, 2024, ora 23:59 – înscrierea participanților la concurs și transmiterea propunerilor pentru etapa 1 din concurs.
22 ianuarie – 11 februarie 2024 – jurizare runda 1 si selectare 10 propuneri pentru etapa vot public.
12 februarie – 26 februarie, ora 23:59 – vot public pentru cele 10 propuneri de logo și slogan si jurizare runda 2, conform criteriilor de la art. 27, 28, 29, 30
04 martie – anunțarea celor 3 propuneri finaliste (logo și slogan) prin ponderea dintre scorul juriului si scorul votului public și afișarea lor pe www.concurslogomamaia.ro
05 martie – 12 martie – revizii propuneri finaliste, în termen de 6 zile lucrătoare de la primirea feedback-ului.
18 martie – decizie câștigător + anunț.

Art. 35
Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 18 martie 2024 și vor fi făcute publice pe site-ul www.concurslogomamaia.ro prin toate mijloacele aflate la dispoziția organizatorilor, inclusiv prin anunțarea finaliștilor prin e-mail.

IX. Remunerație

Art. 36
Beneficiarul va remunera primele 3 propuneri finaliste, care au scorul cel mai mare. Valoarea totala a remuneratiei pentru cele 3 propuneri finaliste este de 36.000 lei, platite direct de către Beneficiar, Asociația “Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța”, finalistilor. Fiecare propunere finalistă va primi 12.000 lei și va executa o runda de feeedback din partea juriului, în termen de maxim 6 zile lucrătoare de la primirea feedback-ului.

Art. 37
Propunerea câștigătoare va fi remunerată suplimentar cu 14.000 lei pentru realizarea manualului de brand.

Art. 38
Valoarea totala a remunerației din concurs este de 50.000 lei, formată din suma de 36.000 lei remunerația totală pentru cele 3 propuneri finaliste si 14.000 lei remunerația pentru realizarea manualului de brand, acordată participantului castigator al concursului de soluții.

Art. 39
Toate cele 3 propuneri finaliste trebuie să aibă drepturi complete asupra propunerii de logo și slogan înscrise în concurs.

Art. 40
Autorii celor 3 propuneri finaliste remunerate vor avea obligația de a cesiona integral pe orice suport, nelimitat în timp și spațiu a drepturilor de autor pentru propunerile de logo și slogan. Cesionarea integrală a drepturilor de autor asupra propunerii grafice si de slogan se va face în termen 7 zile calendaristice de la declararea finalistilor. Valoarea cesiunii fiind reprezentată de remunerația menționată în acest capitol și va fi achitată in termen de 7 zile calendaristice de la momentul semnării contractului de cesiune de drepturi de autor.

Art. 41
În cazul în care, indiferent de motiv, nu se va putea acorda remunerația celor 3 finalisti desemnati, juriul va putea desemna finalisti pe participantii a cărui propunere grafică și slogan a obținut următorul cel mai mare procentaj după finalistii desemnati inițial.

Art. 42
Cei 3 finalisti trebuie să urmeze procedura indicată de organizatori pentru acordarea remuneratiei.

Art. 43
Autorii celor 3 propuneri finaliste au obligaţia să se prezinte în vederea identificării, semnării contractului de cesionare a drepturilor de autor pentru propunerile de logo și slogan și a acordării remunerației, în termenul şi la adresa indicate de organizatori și să semneze documentele aferente ale cesionării integrale a drepturilor de autor; în caz contrar, organizatorii au dreptul să nu mai acorde remunerația finaliștilor care nu respectă aceste obligaţii, organizatorii fiind exonerați de orice răspundere privind acordarea remunerației în acest caz.

La momentul semnării contractului de cesionare a drepturilor de autor pentru propunerile de logo și slogan, autorii trebuie să garanteze în mod expres pe CESIONAR de liniștita exercitare a drepturilor cedate și în special:

a) ca are calitatea de a acorda drepturile cedate prin prezentul contract și că aceste drepturi nu sunt și nu vor fi grevate în nici un fel;

b) că nu a făcut și nu va face, prin cesiunea către un terț sau prin altă modalitate, nici un act susceptibil să împiedice sau să restrangă, cesiunea de drepturi sau să impiedice CESIONARUL să se bucure de drepturile ce îi sunt acordate prin prezentul contract;

c) să garanteze faptul că drepturile patrimoniale de autor cu privire la logo si slogan sunt deținute de acesta pe toata perioada pentru care a cesionat către CESIONAR drepturile patrimoniale de autor.

Autorii în calitatea lor de cedenți sunt personal raspunzători, atât față de terți, cât și față de CESIONAR pentru nerespectarea obligațiilor mai sus menționate.

Art. 44
În situația în care juriul nu va considera potrivită niciuna dintre propuneri, concursul se poate încheia și fără a fi declarat un câștigător.

X. Litigii/Contestatii

Art. 45
Eventualele litigii apărute între organizatori și participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Bucuresti.

Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de selectare a propunerilor și de desemnare a finaliștilor, poate fi formulată in scris de către participant si comunicata Organizatorului in termen de maxim cinci zile calendaristice de la data incheierii concursului la Asociaţia Institutul pentru Orașe Vizionare (IOV), cu sediul în Voluntari, Județul Ilfov, Str. Erou Mircea Marinescu nr. 5, camera 1 si adresa de email: contact@iov.ro

Organizatorul va raspunde / solutiona contestatia, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data primirii.

XI. Protecția datelor

Art. 46
Fiecare participant accepta ca datele sale să fie procesate pe durata campaniei si ca, in caz de selectare ca participant etapa 2 din concurs, finalist sau/și câștigător, acestea sa fie facute publice pe pagina de internet www.concurslogomamaia.ro precum si prin alte modalități.

Organizatorul se angajează sa nu foloseasca datele participantilor obtinute ca urmare a desfășurării Concursului decât in scopul derularii acestuia in conformitate cu prezentul regulament.

Datele participantilor sunt colectate si vor fi cunoscute atat organizatori și de imputernicitul Organizatorului, DPO office@dataprotectionsecurity.ro care desfasoara operatiuni de prelucrare de date cu caracter personal in numele organizatorului.

XII. Clauze finale

Art. 47
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul şi/sau Concursul, respectiv drepturile de a suspenda, înceta, prelungi sau schimba elemente ale concursului, fără să solicite acordul participanţilor şi fără vreun drept de compensare pentru aceştia. Această precizare se referă la măsuri cum ar fi, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare a concursului, condiţiile de participare la concurs, data de început şi data de sfârşit a înscrierilor sau altei etape din concurs, oricare dintre acestea urmând să intre în vigoare începând cu data afişării lor pe site-ul web al concursului.

ANEXA I – Brief al concursului pentru logo si slogan brand destinatie Mamaia

ANEXA 2 – Specificatii Brandbook Mamaia – ghid utilizare vizuala

1. In baza logo-ul aprobat se va dezvolta brandbook-ul care va cuprinde:
a. Regulile de utilizare a logo-ului, elementele logo-ului, zona de siguranță, dimensiunea minimă a logo-ului, “așa nu”
b. Fundaluri
c. Culori – paleta de culori, corespondența culorilor
d. Fonturi – familia de fonturi, utilizare, “așa nu”
e. Imagini – stilul imaginilor, compoziție
f. Cover page facebook

2. Crearea Colateralelor:
● Cărți de vizită
● Kit de presă (mapă, foaie cu antet)
● Template PPT
● Template flyer
● Template broșură
● Pix
● Lanyard si badge
● Agendă/Notebook
● Roll-up
● Design spider
● Design steag de plaja (drapel publicitar);
● Geanta de plaja, prosop de baie, sapca;
● Sacosa pentru cadouri (folosita in cadrul unor evenimente, prezenta targuri etc.)